Čiastka č. 2/1985 Zb.

Vydaná dňa: 13.02.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 13.02.1985
9/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 28.02.1985
10/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb. 01.03.1985