Čiastka č. 19/1985 Zb.

Vydaná dňa: 16.08.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení doby platnosti Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci podpísanej vo Varšave 14. mája 1955 31.08.1985
68/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti 01.09.1985