Čiastka č. 9/1984 Zb.

Vydaná dňa: 30.05.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 01.07.1984
42/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky 01.07.1984
46/1984 Zb. Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice
47/1984 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby