Uznesenie č. 46/1984 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice

Čiastka 9/1984
Platnosť od 30.05.1984 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

46

UZNESENIE

predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 19. apríla 1984

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa ust. § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice a určuje ich konanie na 22. a 23. júna 1984.

Šalgovič v. r.