Čiastka č. 23/1984 Zb.

Vydaná dňa: 15.11.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1984 Zb. Zákon o zvýšení niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.01.1985
109/1984 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení 01.01.1985
110/1984 Zb. Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku 01.01.1985
111/1984 Zb. Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce 01.01.1985
112/1984 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti 01.01.1985
116/1984 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom 01.01.1985