Čiastka č. 36/1982 Zb.

Vydaná dňa: 17.12.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983 01.01.1983
169/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1983
170/1982 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy 01.01.1983
171/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny 01.01.1983
172/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu 01.01.1983