Čiastka č. 41/1980 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov 01.01.1981
163/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky 01.01.1981
164/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní obežných prostriedkov 01.01.1981
165/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb 01.01.1981