Čiastka č. 9/1979 Zb.

Vydaná dňa: 21.05.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 04.01.1979
52/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 21.05.1979