Čiastka č. 29/1979 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 11.01.1980
159/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 11.01.1980
160/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva 01.01.1980
162/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1980