Čiastka č. 6/1978 Zb.

Vydaná dňa: 10.04.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok 01.07.1978
30/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov 10.04.1978
31/1978 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia