Čiastka č. 33/1978 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/1978 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979 01.01.1979
147/1978 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979
148/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979 01.01.1979
150/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 01.01.1979