Čiastka č. 32/1978 Zb.

Vydaná dňa: 12.12.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
140/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu 01.01.1979
141/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 27.12.1978
142/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky 27.12.1978
143/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív 01.01.1979
144/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickeh republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách