Čiastka č. 29/1978 Zb.

Vydaná dňa: 30.10.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia 01.01.1979
124/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962 01.01.1979
125/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roku na základných a stredných školách 30.10.1978
126/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole 30.10.1978
127/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 30.10.1978