Čiastka č. 18/1978 Zb.

Vydaná dňa: 04.07.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 01.09.1978
79/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve 01.09.1978
80/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva 04.07.1978
81/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel 04.07.1978