Čiastka č. 14/1978 Zb.

Vydaná dňa: 23.06.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1978 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky 01.09.1978
63/1978 Zb. Zákon o opatreniach v sústave základných a stredných škôl 01.09.1978
64/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon 01.01.1979
65/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 01.01.1979