Čiastka č. 3/1977 Zb.

Vydaná dňa: 21.02.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
8/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických 08.03.1977
9/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Muránska planina 21.02.1977
10/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov 21.02.1977