Čiastka č. 26/1977 Zb.

Vydaná dňa: 15.12.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii 01.01.1978
86/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku 01.01.1978
87/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci 30.12.1977