Čiastka č. 2/1977 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh 01.04.1977
4/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou 15.02.1977
5/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom 15.02.1977