Čiastka č. 26/1976 Zb.

Vydaná dňa: 04.11.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1976 Zb. Zákon o civilnom letectve (úplné znenie zákona o civilnom letectve, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
128/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby 01.01.1977