Čiastka č. 15/1976 Zb.

Vydaná dňa: 02.07.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 01.10.1976
76/1976 Zb. Zákon o razbe československých dukátov 02.07.1976
78/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky 01.10.1976
79/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky" 02.07.1976