Čiastka č. 29/1975 Zb.

Vydaná dňa: 19.11.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1975 Zb. Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve 01.01.1976
123/1975 Zb. Zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby 01.01.1976
125/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky 01.01.1976
126/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976 19.11.1975
127/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií o nadštandardnom vybavení bytov 01.01.1976