Čiastka č. 20/1975 Zb.

Vydaná dňa: 17.07.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1975 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky 17.07.1975
75/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom 17.07.1975
76/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra 17.07.1975
77/1975 Zb. Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Slovenskej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 175 17.07.1975
78/1975 Zb. Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224 o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni