Čiastka č. 6/1974 Zb.

Vydaná dňa: 07.05.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1974 Zb. Zákon o Zbore národnej bezpečnosti 01.07.1974
41/1974 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky 07.05.1974
42/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti 01.07.1974
43/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti 01.07.1974