Čiastka č. 4/1974 Zb.

Vydaná dňa: 01.04.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1974 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zrušení dane z motorových vozidiel 01.04.1974
29/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel 01.04.1974