Čiastka č. 3/1974 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vovolebnom obvode číslo 45 - Martin
25/1974 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní 01.04.1974
27/1974 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa 28.03.1974