Uznesenie č. 24/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vovolebnom obvode číslo 45 - Martin

Čiastka 3/1974
Platnosť od 28.03.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

24

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 27. februára 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 45 - Martin

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 45 - Martin a určuje deň ich konania na sobotu 30. marca 1974.

Klokoč v. r.