Čiastka č. 24/1974 Zb.

Vydaná dňa: 20.12.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/1974 Zb. Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975 01.01.1975
126/1974 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1694 Zb. o vnútrozemskej plavbe 01.01.1975
127/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica