Uznesenie č. 127/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica

Čiastka 24/1974
Platnosť od 20.12.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

127

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. novembra 1974

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica a určuje deň ich konania na sobotu 25. januára 1975.

Klokoč v. r.