Čiastka č. 14/1974 Zb.

Vydaná dňa: 13.09.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974 13.09.1974
84/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík 13.09.1974
86/1974 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých ustanovení o hospodárskych záväzkoch na úseku zahraničného obchodu 13.09.1974