Čiastka č. 13/1974 Zb.

Vydaná dňa: 28.08.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975 28.08.1974
79/1974 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.09.1974