Čiastka č. 34/1973 Zb.

Vydaná dňa: 02.11.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
134/1973 Zb. Zákon Českej národnej rady o pôsobnsti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien
135/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien 01.01.1974
136/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien 01.01.1974
137/1973 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách 01.01.1974