Čiastka č. 18/1973 Zb.

Vydaná dňa: 12.06.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 01.07.1973
64/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 01.07.1973
65/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 01.07.1973