Čiastka č. 15/1973 Zb.

Vydaná dňa: 04.05.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.07.1973
50/1973 Zb. Zákon o pestúnskej starostlivosti 01.06.1973
51/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach 01.06.1973
53/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti 01.06.1973