Čiastka č. 9/1971 Zb.

Vydaná dňa: 12.05.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1971 Zb. Vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh 12.05.1971
31/1971 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa 12.05.1971