Čiastka č. 34/1971 Zb.

Vydaná dňa: 24.11.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov 01.01.1972
137/1971 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní