Redakčné oznámenie č. 137/1971 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní

Čiastka 34/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.12.1971

137

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 89/1971 Zb. o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971 v slovenskom vydaní

V odseku 15 písm. a) vyhlášky č. 89/1971 Zb. je v prvom riadku nesprávne vytlačené „na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou“; správne znenie je „... s pretržitou prevádzkou“.

Redakcia