Čiastka č. 27/1971 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa 01.10.1971
99/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri staroslivosti o deti 01.10.1971