Čiastka č. 25/1971 Zb.

Vydaná dňa: 20.09.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave 20.09.1971
91/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 20.09.1971