Čiastka č. 19/1971 Zb.

Vydaná dňa: 08.07.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch 01.08.1971
63/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave 01.08.1971
64/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 08.07.1971
65/1971 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra 08.07.1971