Čiastka č. 18/1971 Zb.

Vydaná dňa: 08.07.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky)
61/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 08.07.1971