Čiastka č. 15/1971 Zb.

Vydaná dňa: 07.07.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 07.07.1971
49/1971 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel 01.09.1971
50/1971 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami 01.09.1971
51/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 22.07.1971