Čiastka č. 38/1970 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/1970 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 22.12.1970
126/1970 Zb. Ústavný zákon o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 01.01.1971
127/1970 Zb. Ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike 22.12.1970
128/1970 Zb. Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti 01.01.1971
129/1970 Zb. Zákon, ktorým se mení zákon č. 176/1968 Sb. o Kancelárii prezidenta republiky 22.12.1970