Čiastka č. 36/1970 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o finančných správach 01.01.1971
116/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1971
117/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1971
118/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru 15.12.1970