Čiastka č. 20/1970 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1970 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.07.1970
66/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Poprade, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 30.06.1970