Čiastka č. 1/1970 Zb.

Vydaná dňa: 18.02.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 18.02.1970
3/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky 01.04.1970