Čiastka č. 52/1969 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970 01.01.1970
178/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie. 01.01.1970
179/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy. 01.01.1970
180/1969 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel. 01.01.1970
181/1969 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami. 01.01.1970