Čiastka č. 48/1969 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
155/1969 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy 01.01.1970
156/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov 01.01.1970
157/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania. 01.01.1970
158/1969 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 01.01.1970