Čiastka č. 26/1969 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky 30.06.1969
70/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky 30.06.1969
71/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky 01.07.1969
72/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. 01.07.1969