Čiastka č. 2/1969 Zb.

Vydaná dňa: 01.02.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze 01.02.1969
5/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze 01.02.1969
6/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty 01.02.1969