Čiastka č. 19/1969 Zb.

Vydaná dňa: 31.05.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1969 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii 15.06.1969
53/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9) 15.06.1969